Geestelijk en lichamelijk gezond met Homeopathie Wervershoof

De levenskracht die het leven, leven doet

U gaat naar uw huisarts met wat vage klachten. Na enig onderzoek stelt hij een diagnose. Deze diagnose is gebaseerd op uw huidige symptomen. Er wordt slechts gekeken naar uw ziektebeeld en niet naar u, als mens, in het geheel. Het medicijn dat u bij de apotheek heeft gehaald bestrijdt uw klachten, maar na enige tijd keren ze weer terug. 

 

Het grote verschil tussen reguliere en alternatieve geneeskunde is dat de 1e zich voornamelijk bezighoudt met de bio-chemische processen in ons lichaam en de 2e met de elektro-magnetische processen (= informatievoorziening). Wat u zou moeten weten is dat ieder bio-chemisch proces wordt voorafgegaan door een elektro-magnetische prikkel (scheikunde en natuurkunde; kwantummechanica). Dus waarom zou u zich niet richten op de informatievoorziening?

Klassieke homeopathie in Wervershoof

In de homeopathie wordt naar meer gekeken dan alleen uw huidige klachten. Men kijkt naar de hele mens en zijn achtergrond, naar de eenheid van lichaam en geest. Deze eenheid wordt ‘het energielichaam’ genoemd.

 

De arts Hippocrates uit de Griekse Oudheid was de grondlegger van de moderne geneeskunde. Hij maakte al onderscheid tussen het genezen met tegengestelde middelen en het genezen van een ziektetoestand met gelijksoortige middelen. In de reguliere geneeskunde worden klachten echter alleen maar bestreden met medicatie die tegengesteld is aan de ziekte. Bijvoorbeeld pijnstilling tegen pijn en spierontspanners tegen kramp.

 

Homeopathie is juist gebaseerd op het genezen van een ziektetoestand met gelijksoortige middelen, vanuit een holistische visie. De wet is dan ook: similia similibus curentur (het gelijkende wordt door het gelijkende genezen). 

Vanuit dit principe zoekt een homeopaat dus naar een middel dat het beste overeenkomt met iemands eigen-aard-igheden en specifieke ziektesymptomen.

 

Met dit middel kunnen acute ziektes, zoals bronchitis, griep, oorontsteking en chronische aandoeningen succesvol behandeld worden. Zelfs ziektes die door de reguliere geneeskunde als ongeneeslijk worden beschouwd zijn met homeopathie te behandelen. Homeopathie is dan ook niet voor niets een van de meest effectieve geneeswijzen van deze tijd. 

 

Lees meer over Marjon Bot-Nieuweboer  
Lees meer over klassieke homeopathie

Over Homeopathie Wervershoof

De praktijk is gevestigd in West-Friesland, nabij Medemblik, Enkhuizen en Hoorn.

De laatste levensfase

Naast het behandelen en genezen van zowel acute als chronische aandoeningen is de klassieke homeopathie een prachtig instrument om mensen in hun laatste levensfase op zowel fysiek als emotioneel vlak te begeleiden.

Neem contact op voor meer informatie

Cursus: Eerste Hulp Met Homeopathische middelen

Marjon Bot-Nieuweboer, de klassiek homeopate van Homeopathie Wervershoof, geeft ook cursussen. Iedereen met interesse in homeopathie kan hieraan deelnemen.

 

De eerstvolgende EHMH-cursus begint op 8 mei 2024. In deze cursus komen de volgende zaken aan bod:

  • Wat houdt klassieke homeopathie in?
  • Wat is een acute ziekte?
  • Hoe handelt u in geval van een ongeluk, val, breuk, oogletsel, insectensteek, kinderziekte, griep, oorpijn, keelpijn.
  • Wat zijn de symptomen?

De cursus wordt gegeven in 5 dagdelen.

 

Datum:
Woensdagavond 8 mei 2024

 

Tijd:

Avonden: de cursus vindt plaats van 19.30 tot 22.00 uur. Om 19.15 uur is er een ontvangst met koffie en thee

Locatie:
De cursus wordt gegeven in de Sri Sai Mandiram in Onderdijk. Andere locaties zijn ook mogelijk.

Kosten:
De kosten voor deze cursus bedragen € 250,00.

Een EHBO-kit is los verkrijgbaar en kost € 40,00.

Het werkboek is onderdeel van de cursus. 

Een nieuw werkboek kost € 25,00.

(Nu voorzien van een overzicht van ziekten en middelen op alfabetische volgorde)

 

Download het inschrijfformulier.
Belangrijke informatie over inschrijven, de betaling en cursusvoorwaarden.